Regulations

§1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu jest sieć serwerów - CSowicze.pl
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
 4. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowanie strony i/lub wykupionych usług, można kontaktować się z właścicielem sklepu poprzez e-mail: kontakt@sklepcs16.pl
§2. Płatności
 1. Dostawcą płatności SMS oraz płatności internetowych jest:
  RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10.
  NIP 118-210-51-20.
 2. W przypadku problemu z usługą bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego, skontaktuj się z nami na stronie CSowicze.pl.
§3. Zasady użytkowania
 1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
 2. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.